Розслідуємо: Кримінальні переслідування Судові спори Рейдерство Політичі конфлікти Банкрутства Скандали

Раді пропонують змінити підсудність справ ВС як суду першої інстанції

На розгляд народним депутатам Верховної Ради України подано проєкт Закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції.

Які справи належать до підсудності ВС як суду першої інстанції?

Оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.

У чому колізія?

Водночас оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України (далі –КМУ), міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України (далі – НБУ) чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ (виключна підсудність).

Що пропонується?

Законопроєктом № 5067 від 15.02.2021 пропонується визначити, що Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження нормативно-правових актів КМУ, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, НБУ чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України. При цьому пропонується виключити відповідні категорії справ з виключної підсудності окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Як відбуватиметься розгляд таких справ?

Розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень КМУ здійснюється Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів.

Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, НБУ, інших суб’єктів владних повноважень розглядаються Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах є Велика Палата Верховного Суду.

Також цим законопроєктом уточнюється значення терміну “нормативно-правовий акт” для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.