Розслідуємо: Кримінальні переслідування Судові спори Рейдерство Політичі конфлікти Банкрутства Скандали

“Участь батьків у додаткових витратах на дитину”, – коментар АО “Вишневий та Партнери”

Законодавство України визначає обов’язок батьків утримувати свою дитину до досягнення нею повноліття.

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними або за рішенням суду.

Сімейний кодекс України визначає декілька способів виконання батьками свого  обов’язку по утриманню дитини, зокрема одним із таких способів є участь батьків у додаткових витратах на дитину, викликаних особливими обставинами.

Поняття додаткових витрат. Обовязок батьків нести додаткові витрати.

Додаткові витрати на дитину – це витрати,  викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Варто відрізняти обов’язок батьків сплачувати на утримання дитини аліменти від обов’язку батьків брати участь у додаткових витратах на дитину.

Додаткові витрати на дитину не є аліментами (Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 28 жовтня 2020 року у справі № 755/7251/19, провадження № 61-23128св19).

Сімейний кодекс України виходить з принципу рівності обов’язків батьків нести додаткові витрати на утримання дитини. Брати участь у додаткових витратах зобов’язані обоє з батьків, незалежно від того, з ким з них проживає дитина. 

Згідно із частиною першою статті 185 СК України той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами.

До таких особливих обставин закон відносить насамперед випадки, коли дитина, яка знаходиться на утриманні батьків, потребує додаткових витрат на неї у зв’язку із розвитком певних її здібностей чи то страждає на тяжку хворобу. Особливі обставини можуть бути зумовлені, як негативними (хвороба), так і позитивними фактами (схильність дитини до музики, що потребує купівлі музичного інструменту, або до певного виду спорту, що вимагає додаткових матеріальних витрат, або дитина потребує оздоровлення та відпочинку біля моря чи на гірському курорті). Наявність таких особливих обставини підлягають доведенню в судовому засіданні (Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 08 травня 2018 року у справі № 272/118/17-ц, провадження № 61-13311 св18).

Визначення особливих обставин відноситься до компетенції суду, і вони є індивідуальними в кожному конкретному випадку. 

Документи, які підтверджують додаткові витрати.

Статтею 76 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Отже, у випадку звернення до суду з позовом про стягнення додаткових витрат, розмір понесених витрат варто підтверджувати, до прикладу: довідками про навчання дітей в навчальному виховному закладі, квитанціями про придбання канцелярських матеріалів, меблів, періодичних дитячих видань, квитанціями, які підтверджують витрати на лікування дитини тощо.

Обов’язково у наведених документах мають бути зафіксовані конкретні суми, понесені одним із батьків на утримання дитини.

Як визначається розмір додаткових витрат на утримання дитини.

Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину визначається за домовленістю між батьками, а у разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Вирішуючи питання щодо розміру коштів, які підлягають стягненню на додаткові витрати, суди досліджують, в якій мірі кожен із батьків зобов’язаний брати участь у цих витратах з огляду на матеріальне та сімейне становище сторін та інші інтереси й обставини, що мають істотне значення. У випадку, коли матеріальне становище батьків не дозволяє забезпечити повну оплату додаткових витрат, вони можуть бути компенсовані лише частково.

Ураховуючи зазначені обставини, суд визначає розмір додаткових витрат на дитину, зумовлених особливими обставинами, одному з батьків у твердій грошовій сумі.

Наявність таких додаткових витрат має довести особа, що заявляє позовні вимоги про їх стягнення.  Ці кошти є додатковими, на відміну від коштів, які отримуються одним з батьків на утримання дитини.

Згідно із частиною другою статті 185 СК України додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

Отже, розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Судова практика.

Цікавою є судова практика у спорах про стягнення додаткових витрат, зокрема, в частині, які саме витрати суди вважають додатковими:

У постанові від 20 березня 2019 року у справі № 183/1679/17, провадження № 61-21662св18 Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку про те, що придбання планшету пов’язане з додатковими витратами, обумовленими необхідністю розвитку дітей у сучасному світі.

У постанові від 10 січня 2019 року у справі №  369/11745/16-ц, провадження № 61-34801св18 Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду вказав на те, що витрати на відвідування дитиною приватного дитячого садка не викликані особливими обставинами, а тому апеляційний суд зробив обґрунтований висновок про відмову в задоволенні позову в частині стягнення додаткових витрат.

Придбання шкільного одягу, взуття та шкільного приладдя не є додатковими витратами, які викликані особливими обставинами, у розумінні статті 185 СК України (Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 31 січня 2020 року у справі № 484/2230/17, провадження № 61-1460св18).

Отже, обов’язок батьків по утриманню своєї дитини не обмежується участю у вирішенні лише її побутових потреб. Адже досить часто трапляються  особливі обставини, які тягнуть за собою наслідок понесення батьками додаткових витрат. Визначення особливих обставин відноситься до компетенції суду, і вони є індивідуальними в кожному конкретному випадку. В свою чергу, Сімейний кодекс України покладає на батьків обов’язок брати участь у додаткових витратах на дитину незалежно від того, з ким з них проживає дитина.